Paul Shah Prakriti Shrestha Music Video | Purnima ko Chandramalai

Paul Shah and Prakriti Shrestha Music Video: Purnima ko Chandralai... | Vocal: Lokesh Gurung | Album: Pratikshya | Compose: Kiran Gajmer | Lyrics: Deepak Dasnami | Production Design: Amitabh Chandra | Make UP / Hair: Meghraj | Edit: Paul Shah | Cam/Direction: Nitin Chand | Production: Urstyle Production


WATCH MORE LATEST VIDEOS - CLICK HERE

WATCH MORE
Loading...